مجموعه های ویژه

"مشتریان اول است، بهترین خدمات، کیفیت فوق العاده و ایده های طراحی رونق گرفت" چیزی است که ما وفادار به امروز. شما را به مبلمان مناسب برای اتاق ناهار خوری خود را پیدا کنید.

دربارهی ما

برای بیش از 20 yers، TXJ بین المللی خود را به عنوان یکی از شرکت های پیشرو چینی مبلمان ایجاد کرده است. ما به رویکرد مشتری مداری پایبند به تعادل با طرح های ما و کاربران بیشتری اجازه دهید لذت بردن از زندگی زیبا از مبلمان ما.

اخبار

است منطقه ناهار خوری خود را خواستار یک تغییر؟ تازه کردن و تزئین آن با روند و ایده های طراحی حرفه ای در اینجا. ما راهنمایی های مفید برای شما را به کامل محل لذت بردن با خانواده و دوستان ایجاد کنید.
واتساپ چت آنلاین!